youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Byggeriet

ETAPE 1

Selve projektet omfatter i alt 5 boligstænger i 4 planer. Byggeriet er udført som et montagebyggeri, hvor facaderne arkitektonisk fremstår i sort beton, og hvor kontrasten er hvide altangange og altanplader. Der er selvstændige elevatorer til hver af de 5 boligstænger.

I gavlene på boligstængerne er udtrykket aluminiumsplader, som spiller direkte sammen med altanværnene, der er udført i glas i forskellige farver. Farverne på værnene er holdt i tonerne ”efterårsfarver” og indgår derfor rigtigt godt om tanken i det parklignende udtryk. På de enkelte altaner/terrasser er der opført depotrum til alle boligerne.

ETAPE 2

På meget central beliggende placering i Odense M på Munkebjerg Park, opføres 145 boliger fordelt på 13.500 m2, omkranset af skov og forbundet af et grønt, rekreativt bånd.

Der er gode kollektive forbindelser via busstoppesteder ved de store indfaldsveje til Odense (Niels Bohrs Allé/Munkebjergvej) samt kort afstand til kommende letbanestation. Ligeledes er der ca. 2 km ud til motorvejen, hvorfra der er direkte adgang til Øst- og Vestdanmark.

Munkebjerg Park’s kommende boligetape, er næste skridt i retning af en ny storstilet udvikling af Munkebjergvænget, som ligger midt i et af Danmarks mest ambitiøse udviklingsområder for forskning, uddannelse og erhverv.

Odense skal have et innovativt miljø i topklasse med et supersygehus, Professionshøjskolen EUC Lillebælt, Forskerparken og et endnu stærkere Syddansk Universitet. Derfor efterspørges der en større diversitet i boligudbuddet i grønne og bynære omgivelser, hvilket Munkebjerg Park’s kommende boliger til fulde tilbyder.

Den kommende boligetape med de 145 boliger på Munkebjerg Park, bliver opført som højkvalitetsboliger i lækre materialer med fremragende dagslys- og udsigtsforhold og store opholdsaltaner. Boligerne opføres i varierende størrelser fra 60 til 166 m2 med plads til forskellige målgrupper for Barfoed Group’s kommende lejere.

I to ”svungne” bygningskroppe bugter bebyggelserne sig fra syd mod nord i forlængelse af hinanden. Bygningskroppene bevæger sig fra 6 over 8 til 4 etager og fra 5 over 6 til 3 etager.

De to bygninger har dynamiske volumener som både i det vandrette og det lodrette snit slynger sig og fortander.

Højdeforskellene på bygningerne, skaber gode sol- og dagslys-forhold for alle taglejlighederne, mens facadernes forrykninger og drejninger skalerer bygningerne ned mod omgivelserne.

Til alle kommende boliger er der særdeles gode P-forhold, som er placeret i umiddelbar tilknytning til de enkelte boliger/indgange.

Teglfacaderne på ankomstsiden har en tyngde og robusthed, men er også elegante med overvejende lodrette vinduesformater.

Mod parken brydes teglfladerne af udeliggende altaner, og bygningsvolumenets knæk åbner op mod parken og byder indenfor.

Lige foran begge bygninger bliver der er stort parkområde, som indeholder et lækkert rekreativt miljø indeholdende bl.a. en stor sø, stisystem med direkte forbindelse til nærområde og nabomatrikler, legeplads, orangeri mv.