Lejerinfo

Har du indgået aftale om leje af et lejemål hos os, vil vi udarbejde en kontrakt til dig. Du kan enten komme på vores kontor og få en gennemgang af kontrakten eller vi kan sende den til dig pr. mail. Husk at nærlæse § 11 i kontrakten.

Sammen med kontrakten er der et indbetalingskort til brug for betaling af depositum, forudbetalt leje samt 1. måneds leje, varme m.m. Forudbetalt leje er til betaling af leje de sidste måneder, ved opsigelse af lejemålet.

Lejemålene overtages nyistandsatte. Dvs. alle malbare flader er nymalet og trægulvene er lakeret.

Når en lejekontrakt er underskrevet og depositum m.m. er indbetalt, vil du blive indkaldt til et indflytningssyn hvor vi sammen vil gennemgå lejemålet og udfylde en indflytningsrapport. Herefter vil du få overdraget nøgler.

Senest 14 dage efter aftalt overtagelse af dit lejemål skal du, såfremt det skulle blive aktuelt, fremsende en fejl og mangelliste for lejemålet til vores kontor eller på mail til info@barfoedgroup.dk. Så vi hurtigst muligt kan tage hånd om eventuelle fejl eller mangler.

Fraflytning:

Ifølge lejekontrakten er der 3 måneders opsigelse på lejemålet og altid til den 1.hverdag i en måned. Opsigelsen skal ske ved udfyldelse af blanketten, du finder her.

Hvis du ikke har en e-mail, skal lejemålet opsiges skriftligt til vores kontor, eller såfremt du har mulighed for at scanne din underskrift ind, fremsende opsigelsen på info@barfoedgroup.dk.

Vi gør opmærksom på, at der skal udfyldes én opsigelses blanket per person der har underskrevet lejeaftalen. Dato for sidst modtaget opsigelse anses som gældende opsigelses dato.

Når vi har modtaget din opsigelse vil du modtage en bekræftelse herom via e-mail.

Hvis du har forudbetalt leje, hvilket fremgår af din lejekontrakt, er det de sidste måneder af opsigelsesperioden du kan undlade indbetaling af lejedelen. Du skal selv framelde PBS-aftalen i din bank.

Det bemærkes, at der skal betales for forbrugsafgifter mm. i hele opsigelsesperioden.

Af de oplysninger du har angivet under opsigelsen, vil vi indkalde dig til et fraflytningssyn. Ved synet skal lejemålet være tomt og rengjort, dette gælder også kælderrum. Husk at lejemålet skal være fraflyttet senest 14 dage før opsigelsen udløber. Har du noteret at du ønsker at fraflytte lejemålet før opsigelsen udløber, vil vi søge dit lejemål genudlejet hurtigst muligt.

Hvis dette ikke ønskes, vil flyttesyn ske 14 dage før opsigelsen udløber.

Ved fraflytningssynet vil du modtage et tilbud fra os på istandsættelse af lejemålet. Såfremt du ønsker at benyttet et andet firma til brug for istandsættelse af lejemålet skal du sørge for at arbejdet udføres af et momsregistreret firma og faktura skal kunne fremvise til vores formand ved fraflytningssynet. Endvidere skal du aflevere en nøgle til dit lejemål til vores formand, så vores udlejningsafdeling har mulighed for at fremvise lejemålet i den periode hvor dine håndværker istandsætter lejemålet.

Når lejemålet er istandsat og genudlejet vil der gå mellem 4 og 6 uger til du modtager din flytteopgørelse. Afregning af varme kan der gå op til år inden den endelige opgørelse forelægger fra Clorius da der kun er afregning en gang om året.